I analysenytt fra Investtech beskrives Det norske oljeselskap som dagens kjøpskandidat.- Det norske oljeselskap har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen, noe som åpner for enda sterkere stigningstakt. Aksjen har støtte ved ca. 33,30 kroner. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet, skriver Investtech.- RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette anses å svekke aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt. Middels lang sikt: Kjøpskandidat, avslutter Investtech.