I analysenytt fra Investtech beskrives Opera Software som dagens kjøpskandidat.- Opera ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen har støtte ved ca. 30,00 kroner og motstand ved ca. 36,00 kroner.- Volumtopper og volumbunner korresponderer dårlig med topper og bunner i kursen. Dette svekker den stigende trenden og kan være et tidlig signal om et kommende trendbrudd. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt. Middels lang sikt: Kjøpskandidat, avslutter Investtech.