•Infratek: :Resultat pr 2.kv kl 08:00, presentasjon 09:00•Opera Software: Resultat pr 2.kv, presentasjon 08:00•MediStim: Resultat pr 2.kv, presentasjon 08:00•NEAS: Resultat pr 2.kv, presentasjon 08:30•GC Rieber Shipping: Resultat pr 2.kv, webcast 08:30•Goodtech: Resultat pr 2.kv, presentasjon 08:30•Faktor Eiendom: Resultat pr 2.kv, presentasjon 08:30•Archer: Resultat pr 2.kv, publisering før børsåpning, webcast/telefonkonferanse 16:00•Sølvstrans: Resultat pr 2.kv, presentasjon 09:00•Ides: Resultat pr 2.kv, presentasjon 09:00•Morpol: Resultat pr 2.kv•ScanArc: Resultat pr 2.kv•Axis-Shield: Resultat pr 2.kv•Byggma: Resultat pr 2.kv•Solstad Offshore: Resultat pr 2.kv•SSB: Finansforetak, renter 10:00•SSB: Nasjonalregnskap, institusjonelt sektorregnskap, kvartalsvis 10:00•SSB: Arbeidskraftundersøkelsen 10:00•SSB: Leiemarkedsundersøkelsen 10:00•SSB: Rentebinding i banker og andre finansforetak 10:00•SSB: Eksport av laks (uketall) 10:00•Tyskland: IFO-indeksen august 10:00•ØMU: Industriordre juni 11:00•USA: Varige goder juli 14:30•Badger Explorer: Presentasjon av resultat for 2.kv 11:00•KVerneland: Webcast i forbindelse med resultat for 2.kv 10:00•Dessuten legger følgende internasjonale selskaper frem tall; BHP Billiton, PetroChina, Cnooc, Tullow Oil, GazpromKilder: TDN Finans og SSB