- Dette vil styre Oslo Børs fremover

Onsdag fortalte Marius Bruu i Optimum Markets hvilke aksjer du bør satse på dersom du ønsker litt mer risiko på børsen. Torsdag forteller han deg hvilke børsfaktorer du må se opp for fremover.

Marius Bruu hos Optimum
Børs
Marius Bruu i Optimum Markets fortalte onsdag HegnarOnlines lesere hvilke aksje man bør satse på fremover dersom man ønsker litt mer risiko.Torsdag har Bruu sett litt nærmere på hvilke faktorer som kommer til å styre utviklingen på Oslo Børs fremover.- Oslo Børs vil reagere på nasjonale og internasjonale nyheter. Blant annet vil vi følge nøye med på økonomisk vekst, arbeidsledighet, oljeprisen, signaler fra sentralbanken hva gjelder rentebanen fremover og finansieringskostnader for selskaper. Vi mener det fortsatt gjenstår mye arbeid i banksektoren for å reparere skadene etter dereguleringen som førte til finanskrisen tre år siden, sier Bruu til HegnarOnline torsdag.Han påkeker at arbeidet som bankene nå står ovenfor potensielt vil kunne påvirke deres vekst- og utlånsmuligheter og at nye krav fra myndigheter vil føre til økte lånekostnader som vil kunne bremse veksten generelt og påvirke en rekke selskaper.Bruu mener økt fokus på realaktiva som eiendom og landbruk vil være verdt å følge med i tiden fremover, ettersom man forventer økende interesse og allokering av kapital fra investorer.Optimum-lederen sier videre at økonomien globalt sett er inne i en periode med stor forandring.- Vi er opprettholder også stor fokus på det monumentale skiftet vi er vitne til i verdensøkonomien. Den siste uken har mange fulgt etter vår oppfatning om at veksten i verden vil bli lavere enn tidligere antatt. Vi mener at både USA og Europa vil returnere til en veksttakt som ligger under trendvekst fra før finanskrisen. Lavere vekst i USA og Europa har vært innlysende ettersom mange land vil slite med nedbetaling av gjeld, kutt i offentlige utgifter og investeringer, høyere skatter og høyere arbeidsledighet, sier Bruu.Han påpeker videre at den lave veksten i USA og Europa vil virke som en stor vekt rundt foten i kappløpet med utviklingslandene om markedsandeler.Dette vil igjen føre til at Kina med stor sannsynlighet tar over tronen som verdens største økonomi raskere enn tidligere antatt, og dette vil ifølge Bruu kunne få store konsekvenser de neste 10 årene.- Vi ser også med stor spenning på hvordan Asia og andre lavproduksjonsland vil tilpasse seg lavere vekst i USA og Europa. Blant annet Kina har benyttet sin fantastiske vekst og overskudd på handelsbalansen til å investerer i råvarer og produksjonskapasitet. Disse investeringene er i stor grad basert på en gjennomsnittlig vekst i USA (20 prosent av global etterspørsel) på mellom 2,5-3,0% prosent. Hva skjer når og hvis denne veksten halveres? Hvordan vil blant annet kinesiske eksportbedrifter tilpasse seg en hverdag der deres største kunde halverer sine innkjøp? Vil overkapasiteten kunne overføres til andre kunder og hvor i verden skal eventuelt denne etterspørselen finne sted?, spør Bruu.Han kommenterer videre at han tror en mulig overkapasitet vil føre til svak prisutvikling og fortsatt lave renter.- I den ytterste konsekvens vil man kunne tegne et bilde lik det vi har sett i Japan, der kunder utsetter forbruket i påvente av lavere priser i morgen, avslutter Bruu.