Konserndirektør Jørgen Rostrup har i dag kjøpt 5.000 aksjer til 30 kroner per aksje, går det frem av en børsmelding.Rostrup eier etter dette, inkludert nærstående, 22.902 aksjer i Hydro.