DNO-produksjonen falt i juni men steg i Q2

DNO-produksjonen falt fra mai til juni, men stiger kraftig fra første til andre kvartal 2011. På Yenem-produksjonen fikk selskapet en snittpris på 111 dollar per fat.

DNO produksjon i Yemen. Foto: DNO
Børs

DNOs produksjonsrapport viser at selskapets nettoproduksjon i Yemen steg fra 13,498 fat oljeekvivalenter per dag (bopd) i mai til 13,572 bopd i juni. Kvartalsvis falt produksjonen fra et snitt på 14,965 bopd i Q1 til 13,588 bopd i Q2.I de kurdiske områdene falt produksjonen fra 71,350 bopd i mai til 66,776 bopd i juni, mens den økte fra 37,849 bopd i første kvartal til 67,858 bopd i andre kvartal.Her finner du hele meldingen med noter til rapporten

Nyheter
Børs