Selskapet Cellcura, som er notert på Oslo Axess, melder om et resultat etter skatt på -9,56 millioner kroner i 2. kvartal 2011, mot -1,38 millioner kroner i samme periode året før. Resultatet før skatt ble indentisk.Resultatet per aksje ble -0,34 kroner mot -0,09 kroner ved samme periode i fjor.Driftsresultatet ble -9,38 millioner kroner, mot -1,04 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 0,11 millioner kroner, sammenlignet med null inntekter i 2. kvartal 2010.Her er og fra Cellcura