Kai Solberg-Hansen går av som finansdirektør i SeaBird Exploration med umiddelbar effekt, opplyses det i en melding.Selskapet har utnevnt Erik Hansen til å ta over stillingen, men Solberg Hansen vil assistere SeaBird i en periode for å sikre "en smidig overgang".Hansen har inntil nylig vært finansdirektør i Nera Industrier, og har tidligere vært ansatt i Den norske Bank, Bergen Bank, PricewaterhouseCoopers og Deloitte.