Tall fra amerikanske myndigheter viser at antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) steg fra reviderte 399.000 per 6. august (opprinnelig meldt 395.000) til 408.000 per 13. august.Det var ifølge Reuters på forhånd ventet 400.000 nye søkere.Det løpende gjennomsnittet for de fire siste ukene falt fra 406.000 til 402.500.Arbeidsløse som fortsetter å få trygd, såkalte continuing claims, steg fra reviderte 3,695 millioner til 3,702 millioner. Det var ventet 3,700 millioner.Tallene gjør ikke de store utslagene på børsene. Oslo Børs faller noe, og står i 363, ned 3,3 prosent.