Det første halvåret i 2011 har vært preget av usikkerhet og uro i markedene, og den økonomiske veksten har vist en avtagende trend. Dette har ført til et negativt resultat for Statens pensjonsfond Norge på 1,2 milliarder kroner, tilsvarende en avkastning på - 0,9 prosent. Dette er imidlertid 0,9 prosentpoeng, eller 1,2 milliarder kroner, bedre enn referanseporteføljen, opplyser Folketrygdfondet i en melding.- Til tross for et krevende halvår preget av statsgjeldskrise i en rekke land og avtagende global vekst, kan vi vise til positiv meravkastning for alle de fire delporteføljene, sier administrerende direktør Olaug Svarva.Også i et mer langsiktig perspektiv er den gjennomsnittlige årlige avkastningen for Statens pensjonsfond Norge bedre enn referanseporteføljens avkastning, med 0,5 prosentpoeng siste ti år.Avkastningen for den norske aksjeporteføljen ble - 2,8 prosent. Dette er 1,4 prosentpoeng bedre enn avkastningen til referanseporteføljen. For den nordiske aksjeporteføljen ble avkastningen på - 4,2 prosent, en meravkastning på 0,3 prosentpoeng sammenlignet med referanseporteføljen.Den norske renteporteføljen fikk en positiv avkastning på 2,8 prosent, 0,4 prosentpoeng bedre enn referanseporteføljen. Avkastningen for den nordiske renteporteføljen ble på 0,3 prosent, hvilket er 0,6 prosentpoeng bedre enn referanseporteføljen.Ved halvårsskiftet var forvaltningskapitalen på 133,7 milliarder kroner, hvorav 59 prosent var investert i aksjer og 41 prosent i rentebærende papirer.