I dagens rapport fra Investtech blir leserne bedt om å følge med på utviklingen i PGS og Sparebank 1 SR Bank.- Petroleum Geo-Services har brutt ned gjennom gulvet i en fallende trendkanal på økende volum og er teknisk negativ på mellomlang sikt. Aksjen tester imidlertid støtten i overkant av 61 kroner samtidig som den er oversolgt, noe som kan gi en snarlig reaksjon opp. Det er i så tilfelle motstand rundt 70 kroner. Brudd under 61 kroner kan imidlertid sende aksjen ned mot neste støttenivå som er ved 52 kroner, så nedsiden er fortsatt stor. Flere innsidere har kjøpt aksjer i selskapet den siste tiden, senest styremedlem Carol Bell, som i går doblet sin beholdning ved å kjøpe aksjer for 168.000 kroner på kurs 67,26. Kort sikt: Svak kjøpskandidat. Middels lang sikt: Svak salgskandidat, sier Linløkken.- Sparebank 1 SR Bank ga en rekke salgssignaler tidlig på sommeren i år. Kursen har nå falt mye, brutt ned gjennom gulvet i en fallende trendkanal, og nærmer seg den langsiktige støtten i overkant av 42 kroner. Trendbildet er fortsatt negativt, men positiv volumutvikling styrker aksjen noe. Egenkapitalbeviset er positivt på innsidehandel etter at administrerende direktør Arne Austreid og økonomi- og finansdirektør Inge Reinertsen kjøpte seg opp for cirka 240.000 kroner hver for en ukes tid siden. Kort sikt: Svak kjøpskandidat. Middels lang sikt: Svak salgskandidat, avslutter Linløkken.