Farstad Shipping melder om et resultat etter skatt på 119,7 millioner kroner i 2. kvartal 2011, mot 114 millioner kroner i samme periode året før.Resultatet per aksje ble 3,01 kroner mot 2,92 kroner ved samme periode i fjor.Resultatet før skatt ble 141,3 millioner kroner, sammenlignet med 131,3 millioner kroner året før.Driftsresultatet ble 229,1 millioner kroner, mot 262,7 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 883,9 millioner kroner, sammenlignet med 854,4 millioner kroner i 2. kvartal 2010.Kontraktsdekningen, inklusive opsjoner, oppgis til rundt 82 prosent for andre halvår 2011 og rundt 59 prosent i 2012.Her er