General Motors med knallresultat

Tidligere kriserammeder General Motors doblet nesten resultatet sitt, og rapporterer om bedre priser i sitt andre kvartal.

Fra General Motors fabrikk i Fairfax, USA Foto: (c) GM Corp. GM / © 2010 Steve Fecht/General Motors. This image is protected by copyright but provided for use under a Creative Commons 3.0 License for the purpose of editorial comment only. The use of this image for advertising, marketing, or any other commercial purposes
Børs

GM rapporterte et resultat på 1,54 dollar pr aksje i andre kvartal 2011. Det var på forhånd forventet en fortjenste per aksje på 1,20 dollar, og tilsvarende periode i 2010 rapporterte selskapet om en fortjeneste per aksje på 0,85 dollar.Ifølge Reuters betegnet CEO i GM, Dan Anderson, dette kvartalet som en god byggestein for den tidligere kriserammede bilprodusenten.Nettoinntekter økte fra 1,33 milliarder dollar i andre kvartal 2010 til 2,52 milliarder dollar i andre kvartal 2011.Her er selskapets kvartalsrapport