Kjøleskiprederiet Green Reefers melder om et resultat etter skatt på minus 11,0 millioner dollar i 2. kvartal 2011, mot minus 13,2 millioner dollar i samme periode året før.Resultat per aksje ble minus 0,01 dollar, mot minus 0,04 dollar ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble minus 11,0 millioner dollar, sammenlignet med minus 13,0 millioner dollar året før.Driftsresultatet ble minus 6,4 millioner dollar, mot minus 12,9 millioner dollar året før.Driftsinntektene beløp seg til 18,6 millioner dollar, sammenlignet med 41,3 millioner dollar i 2. kvartal 2010. I 2010 sto posten brutto franktinntekter for 41,1 millioner dollar.Forskjellen i inntektsrapporteringen skyldes i hovedsak at størstedelen av flåten fra og med andre halvår 2010 deltar i poolordning der inntekten er rapportert netto, etter fradrag for de reiseavhengige kostnadene.Utviklingen i spotratene har mot slutten av kvartalet vist en nedadgående trend. Dette er normalt for konvensjonelle kjøleskip, men nedgangen i år har vært større enn tidligere og vedvart gjennom sommeren. Spot-ratene har vært på historisk lave nivåer, og skyldes hovedsaklig mangel på last i perioden. Mindre transport av fisk i Norskehavet og utenfor Vest-Afrika er en av hovedforklaringene på dette.