DNO International ASA melder om et resultat etter skatt på 216,1 millioner kroner i 2. kvartal 2011, mot miinus 121,1 millioner kroner i samme periode året før.Resultatet per aksje ble 0,23 kroner mot minus 0,13 kroner ved samme periode i fjor.Resultatet før skatt ble 240,6 millioner kroner, sammenlignet med minus 98,4 millioner kroner året før.Driftsresultatet ble 355,2 millioner kroner, mot 99,0 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 732,0 millioner kroner, sammenlignet med 284,7 millioner kroner i 2. kvartal 2010. Kurdistan stod for 576,2 millioner kroner, mens Jemen stod for 155,8 millioner kroner.De fleste tallene var allerede kjent i markedet. 10. august sendte selskapet ut en melding hvor flere av tallene ble oppgitt.Her er og