Konserndirektør Wenche Agerup i Norsk Hydro har 23. august kjøpt 10.000 aksjer til 30,23 kroner per aksje. Posten kostet dermed drøye 300.000 kroner.Wenche Agerup eier etter dette, inkludert nærstående, 20.637 aksjer i Hydro.