IGE Resources AB har inngått en avtale om salg av sitt diamantprosjekt Longatshimo River i republikken Kongo (DRC).Avtalen er betinget av nødvendige tillatelser lokalt. Nærmere detaljer om salget vil bli offentliggjort etter at salget er formelt gjennomført.Den avtalte kjøpesummen for Longatshimo-prosjektet er forholdsvis beskjeden, men IGE vil motta royalty fra fremtidig diamantsalg når de nye eierne setter gruven i produksjon.- Salget av Longatshimo setter IGE bedre i stand til å håndtere våre økonomiske forpliktelser og fokusere på andre diamantprosjekter i vår portefølje. Salget bidrar også i våre bestrebelser på å redusere driftskostnadene i selskapet, sier fungerende administrerende direktør i IGE, Thomas Carlsson.Longatshimo River-prosjektet har vært ett av IGEs to diamantprosjekter i DRC. Etter å ha trukket seg ut av Angola og avhendet Longatshimo, vil IGE på kort sikt fokusere sin diamantvirksomhet omkring Bakerville-prosjektet i Sør-Afrika.Harts River i Sør-Afrika og Tshikapa-prosjektet i DRC utgjør de to andre gjenværende diamantprosjektene i IGEs portefølje. Selskapet vil sikre ytterligere finansiering på prosjektbasis for hvert av prosjektene før diamantressursene i dem utvikles videre.De tre gjenværende diamantprosjektene har samlet et ressursgrunnlag på over seks millioner karat rådiamanter (bekreftede ressurser og tilleggsressurser) med attraktiv størrelse og kvalitet.