Infratek ASA melder om et resultat etter skatt på 16,8 millioner kroner i 2. kvartal 2011, mot 13,8 millioner kroner i samme periode året før.Dette gir et resultat per aksje for 2. kvartal på 0,3 kroner (0,2 kroner), som også tilsvarer utvannet resultat per aksje.Resultatet før skatt ble 23,1 millioner kroner, sammenlignet med 19,0 millioner kroner året før.Driftsresultatet ble 22,8 millioner kroner, mot 18,6 millioner kroner året før.Inntektene beløp seg til 690,7 millioner kroner, sammenlignet med 693,9 millioner kroner i 2. kvartal 2010.