Styremedlem Erling Øverland i SpareBank 1 SR-Bank har i dag gjennom selskapet Trifolium AS (eid av Erling Øverland og nærstående) kjøpt 6.000 egenkapitalbevis i SpareBank 1 SR-Bank til kurs 43,652. Posten kostet dermed 262.000 kroner.Erling Øverland/Trifolium AS' nye beholdning er 14.648 bevis.