SEB Enskilda har oppgradert John Fredriksens bulkrederi Golden Ocean Group fra hold til kjøp. Kursmålet heves fra 5,00 til 5,10 kroner. Det ventes relativt stabile skipsverdier fremover i lys av et strammere spotmarked.Anbefalingen er forbundet med høy risiko, understreker meglerhuset. Den er meget sensitiv med hensyn til utviklingen i den kinesiske økonomien.Citigroup oppgraderer dessuten Statoil fra salg til kjøp og oppjusterer kursmålet fra 132 til 137 kroner.