Comrod Communications har inngått en avtale om å kjøpe 80 prosent av aksjene i svenske Wibe TM. Avtalen innebærer også en forpliktelse til å kjøpe de resterende 20 prosentene på et senere tidspunkt.Det kommer ikke frem hvilke økonomiske rammer som ligger til grunn. Avtalen er betinget av due dilligence.