Børsstyret skriver i en melding onsdag at de har besluttet å ilegge Bionor Pharma et overtredelsesgebyr på to ganger kursnoteringsavgift, tilsvarende 260.000 kroner, for brutt på reglene om melding av innsideinformasjon til markedet, melder TDN Finans- Oslo Børs mener det forelå innsideinformasjon om virkningene av vaksinen tidligere enn det Bionor Pharma har lagt til grunn ved sin melding til markedet 18. november 2010, heter det.Børsen viser til at selskapet 1. oktober 2010 meldte at Hiv-vaksinen Vacc-4x ikke virket og at videre utvikling ville bli innstilt, noe som sendte aksje ned 81 prosent, hvoretter de reverserte sin beslutning etter nye funn, og aksjen steg 199 prosent 18. november 2010.Videre at det er vanskelig å tidfeste når selskapet hadde informasjon om positiv tolkning av data, men Børsen mener det senest 12. november forelå meldepliktig innsideinformasjon.