Kraftig nedgang for britisk storbank

Den britiske storbanken Barclays overskudd før skatt sank med en tredel i i første halvår i år sammenlignet med samme periode i fjor. Inntektene fra investeringer i verdipapirer og råvarer gikk sterkt tilbake.

Barclays Bank-skilt
Børs

Men avsetninger til kunder som klaget over kredittforsikringer banken hadde solgt dem, bidro også sterkt til nedgangen. Inntektene før skatt i de seks månedene fram til juni sank til 2.64 millioner pund eller 23,2 milliarder kroner.Inntektene etter skatt falt til 1,5 milliarder pund eller snaue 13.2 milliarder kroner, opplyste banken tirsdag. I samme periode året før var det tilsvarende tallet på vel 2,4 milliarder pund eller 21,3 milliarder kroner.På den positive siden kunne Barclays notere seg for en inntektsoppgang, når spesielle avsetninger og tap holdes utenfor.- Jeg er glad for at Barclays kunne notere seg for framgang i første halvår i år, het det i en kommentar fra bankens toppsjef Bob Diamond.Barclays kan ifølge Diamond komme til å si opp inntil 3.000 ansatte i 2011 som ledd i arbeidet med å redusere kostnadene. Allerede i løpet av første halvår har 1.400 av bankens folk måttet gå.Barclays' største inntektskilde er nå som før virksomheten som investeringsbank. Mesteparten av selskapets overskudd kommer fra investeringsdivisjonen Barclays Capital, som omfatter deler av den tidligere amerikanske storbanken Lehman Brothers. (©NTB)