Saga Tankers melder om et resultat før og etter skatt på minus 26,8 millioner dollar i 2. kvartal 2011, mot pluss 2,8 millioner dollar i samme periode året før.Nedskrivninger på 25,8 millioner dollar i forbindelse med det svake VLCC-markedet tynger.Resultat per aksje ble minus 0,31 dollar, mot pluss 0,04 dollar ved samme korsvei i fjor.Driftsresultatet ble minus 25,5 millioner dollar, mot 3,3 millioner dollar året før.Driftsinntektene på T/C-basis beløp seg til 8,4 millioner dollar, sammenlignet med 7,7 millioner dollar i 2. kvartal 2010.Det opplyses at nedskrivningene ikke vil ha noe å si for låneavtalene.Her er og