Norway Royal Salmon melder om et resultat etter skatt på minus 46,6 millioner kroner i 2. kvartal 2011, mot pluss 6,1 millioner kroner i samme periode året før.Resultatet per aksje ble minus 1,17 kroner mot 0,20 kroner ved samme periode i fjor.Resultatet før skatt ble minus 62,7 millioner kroner, sammenlignet med 8,4 millioner kroner året før.Driftsresultatet ble minus 51,3 millioner kroner, mot 12,0 millioner kroner året før.Driftsresultatet før virkelig verdijustering ble 31,6 millioner kroner, ned fra 50,4 millioner kroner i fjor.Salgssinntektene beløp seg til 452,9 millioner kroner, sammenlignet med 551,6 millioner kroner i 2. kvartal 2010.Det ble slaktet 3.351 tonn i løpet av kvartalet. Lavere slaktevolum enn estimert i kvartalet er et resultat av utsatt slakting som følge av senere tilvekst og lave markedspriser i siste del av kvartaletSlaktevolum for 2011 estimeres til 20.000 tonnHer er og