Oljeselskapet North Energy har torsdag lagt frem et driftresultat i andre kvartal 2011 på -47 millioner kroner, mot -45 millioner kroner i samme periode i fjor.Nettoresultatet kom inn på -12,58 millioner kroner mot -10,58 millioner kroner ved tilsvarende periode i 2010.Lete- og lisenskostnadene utgjorde 20 millioner kroner i kvartalet mot 18 millioner ved Q2-2010.Netto kontantbeholdning inklusive skatterefusjon var 330 millioner kroner ved utgangen av kvartalet.Her er og fra North Energy