I dagens rapport fra Terra Markets kan vi lese at fem aksjer belønnes med en kjøpsanbefaling.• Yara beskrives som en tradingaksje og får et kursmål på 400 kroner.• Algeta får en kjøpsanbefaling og et kursmål på 300 kroner.• Songa får et kursmål på 37 kroner.• Norsk Hydro får en kjøpsanbefaling og et 12 måneders kursmål på 51 kroner.• Terra Markets skriver at de sannsynligvis vil gjenta sin kjøpsanbefaling på Opera Software etter dagens kvartalstall. Her settes kursmålet til 45 kroner.