I den siste ukerapporten fra Terra Markets kan vi lese at strateg Fredrik Kvale stokker om på aksjene. Denne gang ryker Statoil ut til fordel for PGS.
- Vi er positive til Statoil og mener risk/reward fremstår som særlig positiv på bakgrunn av lav verdsettelse, nylig oljefunn og positive utsikter for sektoren. Etter solid relativ utvikling tar vi imidlertid ut aksjen av porteføljen og inkluderer PGS, sier Kvale.• RCL• Subsea 7• PGS• Norsk Hydro• DnB NOR• Seadrill