DnB NOR Markets, ABG Sundal Collier og Pareto Securities opprettholder sine kjøpsanbefalinger på Opera Software etter dagens kvartalspresentasjon.Ifølge TDN Finans er tallknuserne i First Securities litt mer reserverte. De velger kun å gjenta sin nøytral-anbefaling.DnB NOR Markets tilhører de mest optimistiske Opera-ekspertene. Mens aksjen nå omsettes for 30 kroner etter et kursfall på 2,60 prosent, opererer de med et kursmål på 51 kroner. For at meglerhuset skal treffe med sitt kursmål må aksjen stige 70 prosent fra dagens nivå.