I dagens morgenpresentasjon fra Terra Markets får Yara og Golar LNG en kjøpsanbefaling. Førstnevnte anbefales som en tradingaksje, hvor kursmålet settes til 400 kroner mens sistnevnte får et 12 måneders kursmål på 215 kroner.I skrivende stund omsettes Yara for 252 kroner (+0,64 prosent) mens Golar LNG omsettes for 164 kroner (+0,61 prosent).