Morpol melder om et resultat etter skatt på 3,6 millioner euro i 2. kvartal 2011, mot minus 2,2 millioner euro i samme periode året før.Resultatet per aksje ble 0,02 euro, mot minus 0,02 euro ved samme periode i fjor.Resultatet før skatt ble 2,2 millioner euro, sammenlignet med minus 1,8 millioner euro året før.Driftsresultatet ble 7,1 millioner euro, mot minus 2,1 millioner euro året før.Driftsinntektene beløp seg til 113,7 millioner euro, sammenlignet med 83,4 millioner euro i 2. kvartal 2010.Råvareprisen på laks falt betydelig gjennom kvartalet. Imidlertid var gjennomsnittsprisen i kvartalet høy sammenlignet med historiske nivå.- Selv om råvareprisen på laks har gått ned var gjennomsnittsprisen i kvartalet fortsatt høy, og vi hadde et sterkt resultat fra oppdrettsdelen, og forventer at andre kvartal vil være et vendepunkt for inntjeningen innen videreforedling. Med lavere laksepriser forventer vi økte marginer innen videreforedling for resten av året, sier konsernsjef Jerzy Malek.- Til tross for en reduksjon i etterspørsel og lavere volum, forventer vi at salget vil ta seg opp så snart vi ser en reduksjon i utsalgspriser i dagligvarehandelen, kommenterer Jerzy Malek.Her er og