- Vi har hatt et halvår med jevn drift på energivirksomheten vår og kan i tillegg glede oss over fortsatt framgang i televirksomheten, sier konsernsjef Eimund Nygaard i en kommentar til resultatene.Konsernet får stadig flere bredbåndkunder, og driftsresultatet fra telekomvirksomheten ble på 22 millioner kroner, mot minus 24 millioner kroner året før. (©NTB)