Nedgraderer Norske Skog

Kreditratingbyrået Moody's nedgraderer Norske Skog. Credit default swaps smeller opp over 24,5 prosent og passerer Hellas.

Fasaden på Oslo Børs - Foto: Scanpix
Børs

Kreditratingbyrået Moody's har i dag nedgradert Norske Skog. Det børsnoterte selskapet går fra en B2 til en Caa1-rating.Fremtidsutsiktene beskrives som negative.I følge CMA Datavision steg credit default swaps på Norske Skog med 24,55 prosent til 2.495,22 basispunkter. Det betyr at premien på å forsikre seg mot tap på grunn av kursfall eller mislighold i Norske Skog-gjeld nå er på 24,95 prosent pluss den risikofrie lange renten, som ligger på ca. 2 prosent.Til sammenligning kan det nevnes at credit default swaps på gresk statsgjeld mandag ligger på 1.809.Mandag falt Norske Skog 5,74 prosent før den sluttet på 4,93 kroner.