Nedskrivninger av verdien på aksjer i tyske E.ON og urealiserte verdiendringer på kraftkontrakter trekkes fram som årsaker til underskuddet i det statseide selskapets kvartalsrapport. Det underliggende driftsresultatet beskrives som godt.- Resultatet fra driften er tilfredsstillende, men regnskapsresultatet er negativt grunnet urealiserte verdiendringer og nedskrivning av aksjene i E.ON. Gjennom kvartalet ble ressurssituasjonen i Norden bedret betraktelig som en følge av mye nedbør, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.Selskapet - som har mer enn 3.300 ansatte i drøyt 20 land - hadde driftsinntekter på rundt 4,6 milliarder kroner i andre kvartal i år, mot 5,4 milliarder kroner i samme periode i fjor. (©NTB)