Sølvtrans Holding ASA melder om et resultat etter skatt på minus 17,7 millioner kroner i 2. kvartal 2011, mot 15,2 millioner kroner i samme periode året før.Det er en nedskrivning av goodwill på til sammen 27,2 millioner kroner som tynger.Resultatet før skatt ble minus 17,1 millioner kroner, sammenlignet med 5,2 millioner kroner året før.Driftsresultatet ble minus 5,6 millioner kroner, mot 23,3 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg 68,7 millioner kroner, sammenlignet med 76,8 millioner kroner i 2. kvartal 2010.Sølvtrans har en sterk kontraktsdekning for 2011 og 2012, og dette åpner for gode vekstmuligheter.Det operative resultatet i andre kvartal preges av at alle båter har vært i full drift med gode rater, samtidig som selskapet har videreført fokuset på å forbedre driften og redusere kostnadene.- Resultat og kontantstrøm for andre kvartal viser at Sølvtrans fortsetter den gode utviklingen som ble presentert i første kvartal 2011. En hardtarbeidende organisasjon med sterkt fokus på kostnader og det å holde båtene i kjøring uten driftsavbrudd, bidrar til et godt operativt resultat, sier konstituert administrerende direktør Roger Halsebakk i en kommentar.- Vi er selvsagt ikke fornøyd med å måtte foreta nedskrivning av goodwill, men dette har dog ingen påvirkning på den operative driften og vår kontantstrøm. Vi opplever en økende etterspørsel etter brønnbåttjenester, og som en konsekvens av det vurderer vi nykontrahering i andre halvår 2011. En sterk kontraktsportefølje og en moderne og teknologisk ledende flåte gir gode muligheter for ytterligere vekst i tiden fremover, legger han til.Her er og