I den siste ukerapporten fra Nordea kan vi lese at strategene stokker om i anbefalingene.- Vi tar denne uken flere grep i ukeporteføljen. Dersom det skal prises inn økt sannsynlighet for resesjon i USA, tror vi selskaper som er direkte rettet mot konsumentleddet vil utvikle seg svakere enn markedet. Følgelig tar vi ut RCL og Norwegian, til tross for at vi finner aksjene attraktivt vurdert på dagens nivåer. Vi tar også ut Songa Offshore da fortsatt uløste finansieringsspørsmål kan tynge aksjen fremover, skriver strategene.- Inn kommer Atea og Algeta. Førstnevnte har en eksponering til en sterk nordisk økonomi og er attraktivt verdsatt, mens Algeta har veldig lovende testresultater, en sterk avtale med Bayer i bunn og med positiv nyhetsstrøm kan bevege seg mye i et ellers svakt marked, avslutter strategene.
Ukeporteføljen består dermed av følgende aksjer:
• Atea• Algeta• Statoil• Aker Solutions• Yara International• Det Norske Oljeselskap• BWG Homes• Statoil Fuel & Retail