I den siste ukerapporten fra Nordea skriver strategene at frykten for en ny resesjon ikke skal undervurderes. Nordea posisjonerer seg i form av en mer defensiv ukeportefølje.-Torsdagens dramatiske børsfall er preget av frykten for en ny resesjon i vesten. Vi mener sannsynligheten for et resesjonsscenario dessverre har økt de seneste dagene, noe som motivere en defensiv posisjonering i porteføljene, skriver strategene i Nordea.-Etter å tidligere i sommer ha redusert aksjeeksponeringen og økt allokeringen til statsobligasjoner, har vi hatt en nøytral og balansert investeringsstrategi. Utsiktene for verdensøkonomien og bedriftene har siden vi reduserte aksjeeksponeringen dog blitt ytterligere forverret, samtidig som risikofaktorene også har økt. Vi anbefaler dermed å redusere aksjeanbefalingen ytterligere, til en fem prosentpoengs undervekt i porteføljene, skriver strategene.-Det vi anser som det viktigste i dagens situasjon, er å ha - så langt det går - en oppfatning om hvor den økonomiske utviklingen er på vei. Den globale økonomiske veksten har avtatt, og de seneste økonomiske data signaliserer videre avmatning i veksten fremover. Spørsmålet er naturligvis hvor lav. Ordet resesjon dukker opp med økende frekvens, men vi mener det er for tidlig å akseptere dette som et faktum. Vårt syn gjennom året har vært at veksten skulle stabilisere seg på mer normale nivåer etter den kraftige gjenopphentingen, men nå ser det mindre sannsynlig ut, skriver strategene.-Vårt hovedscenario er likevel ikke at den vestlige verden skal inn i en ny resesjon, men den siste utviklingen i ledende indikatorer peker på en betydelig svakere vekst enn bare for et par måneder siden, og vi er mer tilbakeholdne. Mange store investeringsbanker har også de seneste dagene nedjustert sine estimater for global vekst for i år og for neste år. Man skal heller ikke undervurdere risikoen for en negativ spiral og de psykologiske effektene i aksjemarkedet, med høsten 2008 friskt i minne, avslutter Nordea.I skrivende stund står hovedindeksen på Oslo Børs i 355,01 poeng, opp 1,02 prosent.