Credit default swaps for Norge steg 12,1 prosent tirsdag, til 47,48. Det er opp 250,9 prosent siden april i år!Credit default swaps på norske statsgjeld falt, i følge CMA Datavision, nesten 18 prosent onsdag 5. april, til 13,53 basispunkter. Det var bunnen og siden det har det gått andre veien. 12. juli i år hadde default swaps mer enn doblet seg, til 27,49. Og frem til tirsdag hadde de steget 20 basispunkter til.
Bedring for USA
Tirsdag falt credit default swaps for USA, i følge CMA Datavision, til 47,46. Dermed ble det marginalt billigere å forsikre seg mot tap på kursfall og mislighold på amerikanske statsobligasjoner enn norske.Sannsynligheten for mislighold av statsgjelden gikk samme vei og dermed smatt Norge forbi USA her også.Sannsynligheten for at Norge skal misligholde sin statsgjeld er nå, i følge CMA Datavision, på 4,05 prosent.Det er litt høyere enn sannsynligheten for at USA skal misligholde sin statsgjeld. Tirsdag ligger den på 4,02 prosent.