Det bølget kraftig opp og ned på børsene i New York onsdag, men etter en overraskende god ordreinngang i juli fortsatte oppgangen for 3. dag på rad.Dow Jones steg 1,29 prosent til 11.320,71 mens S&P 500 endte opp 1,31 prosent til 1.177,6 og Nasdaq steg 0,88 prosent til 2.467,69.Forholdet mellom aksjer som steg og falt på NYSE var 21 til 9 og på Nasdaq var forholdet 17 til 9.Apple fortsatte opp 0,7 prosent og det samme gjorde Microsoft. Google steg 0,9 prosent, Oracle endte opp 1,8 prosent og IBM steg 1,5 prosent. Linkedin falt 5,7 prosent.Bank of America fikk et løft og steg 11 prosent mens Exxon Mobil falt 0,16 prosent. Ordreinngangen for varige goder i USA steg 4,0 prosent i juli. Det var på forhånd ventet en økning på 2,0 prosent. Eksklusive transport var oppgang på 0,7 prosent.Ifølge en sammenstilling foretatt av Bloomberg News, var det ventet en oppgang i ordreinngang for varige goder på månedsbasis på 2,0 prosent, mens den var ventet ned 0,5 prosent eksklusive transport i samme periode. Gullprisen fortsatt ned, og fra tirsdagens høyeste på 1.917,9 dollar falt gullprisen til 1.763 dollar onsdag. På det laveste var den nede i 1.751,6 dollar. Det var ned 8,6 prosent fra tirsdagens høyeste.Oljeprisen i New York falt marginalt tilbake til 85,08 dollar, etter et større trekk på lagrene enn ventet. mens det var ventet en økning på 1,8 millioner fat. Bensinlagrene steg imidlertid med 1,4 millioner fat mens det var ventet et fall på 1 millioner fat.Yielden på 10-års statsobligasjoner steg videre til 2,3 prosent og dermed ligger den amerikanske på nivå med den norske. 3 måneders renten falt til -0,01 prosent.Her finner du / på NYSE og på Nasdaq.De og .Her finner du Her finner du alle ..