Odfjell oppretter joint venture

Sammen med Eurocenica har Odfjell opprettet et joint venture som skal drifte en flåte på 14 skip i Europa.

Angelim.
Børs

Odfjell etablerer et 50/50-joint venture med Eurocenica, opplyses det i en melding.Joint venturet vil drifte 14 skip som for øyeblikket drives av Crystal Pool og Odfjell Europe i det europeiske markedet.Ifølge meldingen vil de eksisterende kontrakter og forpliktelser med kundene forbli uendret.Joint Venturet vil være operativt fra 1. september 2011.