Svak kursutvikling i det siste bidrar ifølge TDN Finans til at Warren Securities oppgraderer Orkla fra nøytral til kjøp.Men kursmålet tas ned fra 55 til 51 kroner. Det tilsvarer likevel 18 prosent oppside fra dagens nivå.- Nedrevideringen skyldes primært anslag som indikerer litt svakere marginer i Sapa, lavere strømpriser og redusert verdi av aksjeporteføljen, heter det.Analytiker Tor Klaveness venter ifølge nyhetsbyrået at utbytteyielden på 6,5 og 6,9 prosent for hhv. 2011 og 2012 vil gi støtte til kursen fremover. Samtidig karakteriserer han sannsynligheten for et Borregaard-salg som høy.Et evt. salg kan gi inntekter på minst tre milliarder kroner.Analytikeren ser ifølge TDN Finans en viss risiko for at Orkla blir overkapitalisert, og dermed en mulighet for ekstraordinært utbytte.Orkla er sist omsatt for 43,62 kroner på Oslo Børs, opp marginale 0,1 prosent.