Overseas Shipholding Group med mindre minus

Overseas Shipholding Group (OSG) tapte mindre enn forventet i selskapets andre kvartal.

President og CEO i OSG, Morten Arntzen. Foto: OSG Allan Shoemake
Børs

Overseas Shipholding Group (OSG) fikk en EPS før spesielle poster på -1,20 dollar pr aksje i andre kvartal 2011, mot et rapportert resultat på -1,26 dollar pr aksje i andre kvartal 2010.TDN Finans melder at resultatet på forhånd var ventet til -1,43 dollar pr aksje, ifølge konsensusestimat fra Thomson Financial.Rapportert resultat ble -1,24 dollar pr aksje i kvartalet (-1,26). De totale driftsinntektene var 271 millioner dollar i kvartalet (284).-"Tankindustrien fortsetter å møte ekstremt dårlige markedsforhold, forverret av hendelsene i Japan og Libya, og mer nylig, med frigjøringen av olje fra de strategiske petroleumsreservene i USA og Europa. Gitt dette miljøet har styret besluttet å redusere årlig utbytterate til 87,5 cent", heter det i meldingen sitert av nyhetsbyrået.