I andre kvartal 2011 fikk Olav Thon Eiendomsselskap et resultat etter skatt på 318 millioner kroner, mot 229 millioner kroner for et år siden.I resultatet ligger at eiendommene ble skrevet opp med 362 millioner kroner i 2. kvartal.Resultat før skatt ble på 443 millioner kroner, mot 316 millioner kroner året før.Driftsresultatet ble på 418 millioner kroner, mot 360 millioner kroner i andre kvartal 2010.Olav Thon Eiendomsselskap hadde i perioden leieinntekter på 471 millioner kroner og andre driftsinntekter på 209 millioner kroner. For et år siden lå dette på henholdsvis 423 millioner kroner og 178 millioner kroner.