Biotek-selskapet Clavis Pharma kan melde om positive resultater fra sin fase II-studie av elacytarabine i kombinasjon med idarubicin, opplyses det i en melding.Studien er utført på pasienter med akutt myelogen leukemi som ikke har respondert på førstegangs cellegift-behandling med cytarabin-innhold.Ifølge meldingen viste nær 50 prosent av pasientgruppen positiv klinisk aktivitet på behandlingen med elacytarabine i kombinasjon med idarubicin. Som selskapet forventet, var responsen uavhengig av pasientens hENT1-status.hENT1 er et protein på overflaten av kreftcellene som har vist seg å være viktig i forhold til opptaket og effektiviteten av cytarabine.Av 30 pasienter var det rundt halvparten som hadde lavt hENT1-nivå, og bare en tredjedel av disse responderte på vanlig behandling med cytarabine. Av de pasientene med høyt nivå av hENT1 responderte to tredjedeler.- Resultatene har vist at elacytarabine i kombinasjon med idarubicin gir en positiv teraputisk effekt hos en betydelig andel av pasienter med akutt myelogen leukemi som ikke har respondert på førstegangs cellegift-behandling med cytarabin-innhold. Dette er veldig oppmuntrende, og hENT1-dataene fremhever potensialet vårt legemiddel har til å tilby et effektivt behandlingsalternativ til pasienter som kanskje ikke vil respondere til nåværende standard kreftbehandlinger, sier adm. direktør i Clavis Pharma, Olav Hellebø, i en kommentar.Clavis-aksjen løfter seg 11,76 prosent til 38,00 kroner onsdag formiddag.