PSI Group hever salg av SQS

Fredag kveld ble det klart at PSI Group hever salgsavtalen av SQS.

PSI-sjef Jørgen Waaler. Foto: Finansavisen
Børs

PSI Group sa i en uttalelse sent fredag kveld at selskapet hadde informert kjøper, OOO CKC, at de hever salget av forretningsområdet Cash Management CIT/ATM (SQS).Årsaken skal være betalingsmisligholdt av kjøper.- Tross betydelig innsats og tålmodighet fra selskapets ledelse og dets rådgivere, herunder innvilgning av et antall nye tidsfrister etter opprinnelig tidsfrist 1. mars, har kjøperen av forretningsområdet Cash Management CIT/ATM ikke evnet å innfri sine forpliktelser, heter det i meldingen.Selskapets styre sier de i kjølvannet av betalingsmisligholdet vil vurdere erstatningssøksmål i samråd med selskapets rådgivere.