Fondsforvalter i det Luxemburg-baserte forvaltningsselskapet Lux Nordic, Sigmund Håland, avfeier panikken rundt europeiske banker som ren psykologi. Han mener det europeiske banksystemet er i bedre forfatning enn det markedet tror, og påpeker at å snakke om en ny Lehman er å overdrive, skriver Dagens Næringsliv.- Hvis europeiske land i større utstrekning begynner å misligholde statsgjeld, vil Lehman se liten ut i forhold. Men faren for slikt mislighold er veldig lav. Jeg har ingen tro på det, sier Håland til avisen, og viser til at endringene i obligasjonsrenter har fått land som Italia og Spania til å ta viktige grep på kort tid.- Det som skal til for en bakkrise er at innskytere og andre som låner bankene penger får panikk ved at de tar ut pengene eller slutter å kjøpe deres obligasjoner og sertifikater. Det stresset som finnes på bankene i dag er veldig lite i forhold til hva det var etter Lehmans konkurs. Så drar du paralellen der, så er det ingen grunn til å sove dårlig om natten, påpeker forvalteren.