Nordea Markets kutter kursmålet på John Fredriksens tankrederi Frontline fra 89 til 35 kroner. Salgsanbefalingen opprettholdes, melder TDN Finans.Rederiet legger frem tall fredag."Tallene vil sannsynligvis være svake. Tankratene i spotmarkedet er ikke bærekraftige og Frontline har sagt at de holder tilbake seilinger på tapsgivende rater. Break-even-ivåene til tankskipene er over dagens spotmarked, delvis grunnet de finansielle leieavtalene med Ship Finance", heter det i oppdateringen."Frontline, etter vårt syn, vil bli en overlever og kan bli et konsolideringsselskap, selv om dette ikke vil skje uten at de må hente penger", skriver meglerhuset.Det an være klokt å ikke selge aksjen før etter kvartalstallene, er rådet.I formiddag koster Frontline 38 kroner, opp 2,2 prosent.