I andre kvartal 2011 fikk Tide et resultat etter skatt på 11 millioner kroner, mot 34 millioner kroner for et år siden. Transportselskapet fikk et resultat før skatt på 16 millioner kroner, mot 48 millioner kroner året før. Driftsresultatet (EBIT) endte på 22 millioner kroner, mot 48 millioner kroner i andre kvartal 2010.Tide omsatte i perioden for 496 millioner kroner, mot 498 millioner kroner for et år siden.-Tide vil fokusere på å gjøre Tide-aksjen mer synlig, og har til intensjon å bruke aksjemarkedet mer aktivt for å hente inn kapital til å finansiere strategisk vekst eller eventuelle nye tildelte anbudskontrakter, skriver Tide i rapporten.