Oslo Axess-noterte NattoPharma melder om et resultat etter skatt på minus 7,59 millioner kroner i 2. kvartal 2011, mot 2,80 millioner kroner i samme periode året før.Resultatet per aksje ble minus 0,06 kroner mot minus 0,11 kroner ved samme periode i fjor.Resultatet før skatt ble minus 7,59 millioner kroner, sammenlignet med minus 2,80 millioner kroner året før.Driftsresultatet ble minus 5,30 millioner kroner, mot minus 1,40 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 2,36 millioner kroner, sammenlignet med 10,23 millioner kroner i 2. kvartal 2010.NettoPharma arbeider nå med å gjennomføre en eller flere kapitalutvidelser i løpet av høsten 2011 for å kunne styrke sin markedsposisjon innen vitamin K2.Her er .