I andre kvartal 2011 fikk Nordic Mining et resultat før skatt på minus seks millioner kroner, mot et negativt resultat på minus åtte millioner kroner i samme periode året før. Resultat etter skatt var identisk.Driftsresultatet ble minus fem millioner kroner, mot et negativt driftsresultat på åtte millioner kroner for et år siden.Nordic Mining omsatte i perioden for åtte millioner kroner, mot seks millioner kroner i andre kvartal 2010.